Category Archives: Detektyw

W trakcie pożaru największym zagrożeniem zaraz po ogniu jest unoszący się dym, który nie tylko utrudnia widoczność, ale również utrudnia normalne oddychanie człowieka. Związku z tym powstaje pytanie co należy zrobić by zwiększyć szanse na ewakuacje ludzi znajdujących się w budynku? Jak działa system odymiania w budynku? Pojawienie się pożaru w budynku wymaga podjęcia szeregu działań i czynności, które pozwolą na szybkie i zarazem bezpieczne opuszczenie budynku. Dlatego należy najpierw podjąć czynności związane z gaszeniem pożaru przy pomocy gaśnic lub hydrantów mieszonych w budynku. W przypadku braku skutecznych działań, należy nie zwłocznie zadzwonić do straży pożarnej i jednocześnie nawoływać osoby znajdujące się w budynku do natychmiastowego opuszczenia budynku. W tym czasie powinny załączyć się systemy oddymiania łódzkie, które pozwolą na lepszą widoczność oraz co ważne na oddychanie osób, które próbują opuścić budynek. Warto zaznaczyć, że taki system automatycznie otwiera okna w dolnej części budynku oraz specjalny otwór znajdujący się albo…

Read more

1/8